Sonniger - Wsparcie Funduszy Europejskich

 

Firma SONNIGER POLSKA sp zoo Spk skorzystała we wsparcia finanoswego w związanego z udziałem w branżowych targach MCE Milan 2018 w ramach zadania 3. projektu „Pomorski Broker Eksportowy. Kompleksowy system wspierania eksportu w województwie pomorskim”

 

Cel projektu - Promocja ekologicznych urządzeń do ogrzewania obiektów przemysłowych na targach MCE Mediolan 2018 przez spółkę Sonniger Polska Sp. z o.o. S.k. szansą na rozwój exportu spółki na rynkach europejskich

Wartość projektu - 115.497 PLN
 

Wkład Funduszy Europejskich - 39.962 PLN